Vaše reklama

SLEPEC S GPS

24.01.2010 - 16:46   |   Redakce: Dana Jakoubková

Lidé si s sebou do divočiny berou kompas nebo GPS, aby neztratili směr. Někteří živočichové však mají to štěstí, že v sobě mají zabudované komplexní navigační zařízení.

 
 
 
 
Takovým je například hlodavec – napůl krysa napůl krtek žijící v Izraeli a Palestině, kterému se říká „slepec egyptský“ (Spalax ehrenberg). Ten používá zemské magnetické pole na dlouhých cestách, podobně jako kompas, aby neustále monitoroval a udržoval svou trasu.
Jeho schopnosti tím ale nekončí. „Krtčí krysa“ má zvláštní zvyk obhrabovat překážky, jako jsou příkopy nebo betonové bloky, a to aniž by s nimi přišla do přímého styku. „Zajímavé ovšem na tom je, že slepec je opravdu úplně slepý“ řekla Tali Kimchi, která zkoumá hlodavčí mozek a chování na univerzitě v Tel Avivu v Izraeli. „To způsobilo silný evoluční nátlak na krtčí krysu, aby si vytvořila specializované bezzrakové mechanismy orientace, které jí umožní najít si cestu v podzemí.“ Navigační chyby v podzemí jsou totiž drahou záležitostí. Hloubením zeminy spotřebuje zvíře 360–3400krát víc energie než při pohybu na stejnou vzdálenost nad zemí.
Interní mapa
Izraelský slepec žije po většinu svého života v podzemním temnu v systému komplexních tunelů. Musí hrabat na velké vzdálenosti při hledání cibulovin a kořenů a poté zase najít cestu zpátky domů. „Jako ostatní hlodavci, psi a dokonce lidé „krtčí krysy“ mohou odhadnout, kde jsou, jednoduše tím, když si uvědomují svou rovnováhu a pohyby,“ řekla Kimchi. „Ale při velkých vzdálenostech v matoucích kroutících se tunelech tato interní mapa nemusí být dostačující,“ dodala. „Vidomá zvířata používají viditelné mezníky, aby napravila chyby, ale slepec — který mohl ztratit svůj zrak v nevratném evolučním kroku již před 30 miliony lety — musí používat něco jiného,“ uvedla Kimchi.
Výzkumníci již věděli, že příbuzný druh, zambijskáho slepce (Cryptomys anselli) dovede zaregistrovat zemské magnetické pole. Proto se vědci rozhodli testovat, jestli druh ze středního východu nepoužívá tuto schopnost pro hbitou navigaci ve tmě. Podle jejich internetové zprávy z 21. ledna ve vědeckém žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences (Sborník Národní přírodovědné akademie) umístil tým divoké „slepce
do dvou druhů laboratorních bludišť. Jedno bludiště bylo kruhové s osmi radiálními paprsky. Zvířata si měla najít cestu z krmiště do hnízda nejkratší cestou. Když se bludiště umístilo mezi dvěma masivními elektromagnety — což mělo za účinek otočení zemského magnetického pole o 90° — slepci častěji ztratily cestu.
V druhém, obdélníkovém bludišti byla testována schopnost použít jejich interních map společně s magnetickým kompasem, aby našly nové zkratky k odměně v podobě potravy. Opět, jakmile se magnetické pole otočilo o 90°, našly zkratku méně často.
Při změněném magnetickém poli „slepci“ ztratili cestu méně často při menších vzdálenostech, což znamená, že zemské magnetické pole používají jako referenční bod při navigaci pro větší vzdálenosti.
Krysí radar
Zatímco někteří ptáci, ryby, obojživelníci, hmyz a několik dalších hlodavců jsou schopni použít zemské magnetické pole pro odhad směru při zahájení cesty, slepec je prvním zvířetem, u kterého se ukazuje, že to používá pro pravidelnou korekci chyb při cestování.
„Změna v navigační strategii [při větších vzdálenostech] je opravdu zajímavá,“ souhlasila Roswitha Wiltschko, behaviorální psycholožka z Univerzity J. W. Goethe ve Frankfurtu. Podotýká ale, že myšlenka, že „slepci“ přepínají z interní mapy na externí odkaz, jako je zemské magnetické pole, byla již navržena, ale nikdy nebyla přezkoumána.
Další studie publikovaná v listopadu 2003 ve vědeckém žurnálu Animal Behaviour (Chování zvířat), ukazuje, že „slepci“ mají další, jakoby radarové schopnosti pro zjištění překážek před tím, než s nimi přijdou do styku. To je možná další schopnost, kterou by si přáli mít i pěší turisté. Pokud byly divokým „krtčím krysám“ blokovány tunely, zvířata vyhrabala nejkratší trasu okolo překážky pro jejich znovupropojení. Dále ponechala bezpečnou rezervu 10–20 cm  když byl překážkou prázdný příkop, ale zblízka sledovala tvar plných betonových překážek 3–8 cm. Když byla překážka umístěna asymetricky skrze tunel, „slepci“ důmyslně vedli objížďku vždy podél kratší strany.
Vědci věří, že tato zvířata možná používají seismické vlny vzniklé tlučením jejich hlav do země podobně jako radar, aby zjistila nebezpečí, které je čeká. „Je jasné, že „krtčí krysy“ bubnují hlavami kvůli komunikaci a mají schopnost slyšet nízkofrekvenční zvuky,“ komentoval Pavel Němec, zoolog na Karlově univerzitě v Praze. „A je velmi pravděpodobné, že využívají vibrace, aby zkoumaly bezprostřední okolí.“
„Je neuvěřitelné, že slepci žijí v permanentně temném prostředí a jsou schopni tak dobré navigace,“ dodal Němec. „Jiná zvířata používají zrak, aby napravila své chyby. ´Slepci´ používají zemské magnetické pole.“
Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.88

Anketní otázka