Vaše reklama

Přírodní rezervace Makyta v Beskydech

08.11.2010 - 01:22   |   Redakce: Dana Jakoubková
Poměrně nová (2009) přírodní rezervace o výměře 187 hektarů s názvem Makyta se nachází na severních svazích stejnojmenné hory v Javorníkách (923 m, Slovensko-moravské Karpaty), přímo na hranicích se Slovenskem.
Je situována  v geomorfologicky členitém území s četnými prameništi, v rozpětí nadmořských výšek 620 až 923 m, asi 6 km jihovýchodně od obce Huslenky (obecní úřad). Území se může pochlubit poměrně zachovalou plochou horských bukových lesů. Zdejší porosty s měsíčnicí vytrvalou jsou vůbec nejrozsáhlejším komplexem zachovalého suťového lesa v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů.
Hnízdí zde celá řada ohrožených a vzácných druhů, například strakapoud bělohřbetý. Rezervace je také trvalým biotopem rysa ostrovida a svou přímou návazností na slovenská pohoří tvoří vhodný biotop i pro ostatní velké šelmy – medvěda hnědého a vlka.

Ochrana

Cílem ochrany území je zachování souvislé plochy horských lesů s přirozenými procesy jako biotopu vzácných a ohrožených druhů, zvýšení přirozeného zastoupení jedle bělokoré a postupná minimalizace lidských zásahů s dlouhodobým výhledem přechodu k samovolnému vývoji lesních porostů. Území je součástí 1. zóny CHKO Beskydy, nadregionálního biokoridoru NRBK 150 Makyta - Javorina a biocentra ÚSES pro Vsetínský bioregion. V současné době je největším zvláště chráněným územím v javornické části CHKO Beskydy. Vrchol Makyty je také významnou křižovatkou turistických cest. Po společné hranici rezervace se Slovenskem v délce 1,7 km prochází z Papajského sedla po hřebeni na vrchol Makyty turistická stezka a současně Naučná stezka Javorníky - západ. V minulosti stávala na Makytě dřevěná rozhledna, dnes je zde postaven přístřešek pro turisty.

Území je návštěvníkům přístupné po červeně značené turistické stezce vedoucí z Papajského sedla směrem na Pulčínské skály.

Autor: © valasskakrajina.org

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.87

Anketní otázka