Vaše reklama

Odpovědnost outdoorových firem

29.11.2012 - 14:28   |   Redakce: Tisková zpráva Na Zemi

Autor: © Na Zemi

Zahraniční outdoorové firmy začínají věnovat více pozornosti dodržování pracovních a lidských práv při výrobě svého zboží. Stále však zůstávají firmy, které společenská odpovědnost v jejich dodavatelských řetězcích nezajímá. K takovým zjištěním dospěl právě zveřejněný průzkum organizací NaZemi a Clean Clothes Campaign provedený mezi 25 outdoorovými firmami, z nichž 21 odpovědělo na zaslaný dotazník (viz. pozn. 1).

Do skupiny „pokročilých“ spadají firmy zahraniční provenience, nikoliv české outdoorové firmy, které většinou oblast společenské odpovědnosti v dodavatelských řetězcích nijak nereflektují (2). „Ze zahraničních lze uvést jako příklady dobré praxe firmy Mammut, Odlo, Jack Wolfskin, Vaude nebo Haglöfs,“ uvedla k výsledkům spoluautorka průzkumu Anna Lazorová z nevládní neziskové organizace NaZemi. Například firma Vaude vstoupila do nezávislé vícestranné iniciativy Fair Wear Foundation (3) a podílí se na výzkumu s názvem Living Wage Study, který zjišťuje, zda by se navýšila cena produktu, pokud by zaměstnanci dostali za svoji práci lépe zaplaceno. (viz.pozn. 4)

Outdoorový trh v Evropě zůstal v minulých letech v mnoha ohledech velmi dynamický. I přes skeptická očekávání pro rok 2012 kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám, špatné hospodářské situaci a nasycení trhu zaznamenalo odvětví další nárůst. Evropané totiž utrácejí za outdoorové vybavení (od větrovky po pohorky) zhruba 10 miliard eur ročně (viz. pozn. 7). Díky setrvalému meziročnímu nárůstu kolem 10 procent se toto odvětví stalo masovým trhem.
Oproti roku 2010, kdy proběhl obdobný průzkum (viz. pozn. 5), je mnohem více firem připravených podnikat aktivní kroky ke zlepšení pracovních a životních podmínek dělníků v dodavatelských továrnách. Do konce roku 2012 vstoupilo celkem 13 outdoorových společností do Fair Wear Foundation. Tímto krokem převzaly od této nezávislé vícestranné iniciativy nejobsáhlejší etický kodex v oděvním odvětví. Další společnosti inovovaly své kodexy, aby byly více v souladu s konvencemi Mezinárodní organizace práce. Firmy také otevřeněji komunikovaly s organizátory výzkumu.
„I přes zjevné pokroky však stále existují firmy, které nejsou připraveny zohledňovat sociální a pracovní standardy ani dodržovat lidská práva při práci,“ doplnila k závěrům průzkumu Anna Lazorová z NaZemi. Zde lze uvést například firmu Kilimanjaro, jejíž představitelé na dotazník neodpověděli a není známo, že by firma měla etický kodex a že by pracovní podmínky nějakým způsobem kontrolovala a dodržovala. Jako problematická se z výzkumu ukázala rovněž značka Northland Professional. Firma sice disponuje etickým kodexem, avšak tento kodex má celou řadu závažných nedostatků.
Dle výzkumu organizace NaZemi z roku 2010, který zkoumal pracovní podmínky zaměstnanců v outdoorovém průmyslu ve Vietnamu a Číně (viz. pozn. 6), jsou dělníci nuceni pracovat až 16 hodin denně šest dní v týdnu. Mzda za tuto extrémně dlouhou pracovní dobu jim nestačí ani na pokrytí základních životních potřeb. Dělníci musí čelit nedůstojnému zacházení a pracují v nebezpečných podmínkách bez ochranných pomůcek; nemají možnost zakládat nezávislé odbory.
Vedle profilů jednotlivých outdoorových firem (Zpráva o společenské odpovědnosti firem v outdoorovém průmyslu v rámci jejich dodavatelského řetězce 2012) vychází rovněž i studie shrnující situaci na outdoorovém trhu v posledních třech letech (viz. pozn. 7).
Poznámky:
(1)   Zpráva o společenské odpovědnosti firem v outdoorovém průmyslu v rámci jejich dodavatelského řetězce 2012, NaZemi: http://www.nazemi.cz/ke-stazeni/prehled-kategorii-2.html?download=67
(2)   Outdoorové firmy a odpovědnost (Zpráva o společenské odpovědnosti českých firem v outdoorovém průmyslu v rámci jejich dodavatelského řetězce 2011), NaZemi: http://www.nazemi.cz/ke-stazeni/prehled-kategorii-2.html?download=29
(3)   Fair Wear Foundation je nezávislou vícestrannou iniciativou v oděvním průmyslu. Propojuje různé aktéry v oděvním průmyslu – vlády, asociace firem, firmy samotné, ale i odbory působící v oděvných továrnách. Fair Wear Foundation také provádí nezávislé audity továren a poskytuje firmám nástroje, jak pracovní podmínky zlepšovat. Více informací na http://www.fairwear.org.
(5)   Zpráva o společenské odpovědnosti firem v outdoorovém průmyslu 2010, NaZemi: http://www.nazemi.cz/ke-stazeni/prehled-kategorii-2.html?download=33
(6)   Výzkum u výrobců outdoorových oděvů ve Vietnamu a Číně 2010, NaZemi: http://www.nazemi.cz/ke-stazeni/prehled-kategorii-2.html?download=32
(7)   Studie Společenská odpovědnost outdoorových firem, NaZemi: http://www.nazemi.cz/ke-stazeni/prehled-kategorii-2.html?download=66
 
NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu. www.nazemi.cz
Clean Clothes Campaign (CCC)
Mezinárodní kampaň CCC je zaměřená na pracovní podmínky v globálním textilním průmyslu a na podporu dělníků v továrnách. Jde o iniciativu celoevropského charakteru a v současnosti je do ní zapojeno patnáct zemí. CCC vznikla v roce 1989 v Nizozemí a postupně se rozšířila do dalších zemí. Na národní úrovni je tvořena koalicemi nevládních organizací, odborů, církevních organizací a dalších relevantních partnerů. Na mezinárodní úrovni se k nim připojují i odborové a nevládní organizace z rozvojových zemí, přičemž se jedná o více než 200 různých organizací, které identifikují lokální problémy a cíle. www.cleanclothes.org

Autor: © Na Zemi

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.8

Anketní otázka