Vaše reklama

NEJVĚTŠÍ LES VNITROZEMÍ BY SE MOHL STÁT NÁRODNÍM PARKEM

26.01.2010 - 00:41   |   Redakce: Dana Jakoubková

Autor: © Central Bohemia Region

Křivoklátsko - klenot Česka

Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráň, a byla to zvláštní stráň, nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby, sem se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada a nebo také zámecký park ....
Tak líčí přírodu Křivoklátska spisovatel Ota Pavel v jedné z nejznámějších povídek – Smrt krásných srnců. Chráněná krajinná oblast, biosférická rezervace UNESCO, součást evropské soustavy Natura 2000…tím vším se může pyšnit „les republiky“ – Křivoklátsko. Další velkou věc oznámí Ministerstvo životního prostředí v únoru: největší lesní komplex ve vnitrozemí Česka aspiruje na národní park, resp. bude zahájen proces vyhlašování (začne běžet lhůta 90 dnů, kterou mají zástupci obcí, vlastníků pozemků a dalších subjektů na podávání námitek k záměru). Teprve poté bude či nebude předložen návrh zákona o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.
Ministr Jan Dusík po schůzce se starosty Křivoklátska navrhuje, aby statut národního parku získalo nejcennějších 102 čtverečních kilometrů Křivoklátska (16 % stávající CHKO). Předmětem ochrany se má stát rozsáhlý vnitrozemský komplex lesa nižších poloh s velkým podílem přirozených či lidskou činností málo ovlivněných ekosystémů, resp. hlavním cílem je ochrana biologických procesů, ekosystémů a jednotlivých druhů. V návrhu se většina plochy parku rozkládá na lesních pozemcích (99,3 ve vlastnictví státu), uvnitř by měla ležet jen jedna obec – Karlova Ves. Mnoha dotčeným lidem se však záměr nelíbí, protože z pohledu ochrany je národní park přísnější kategorií, a obávají se tedy například omezení vstupu do lesa. Z pohledu ministerstva jde však spíše o plus pro místní obyvatele, protože správa parku by spolupracovala právě s nimi. Nabízí se i forma šetrnější turistiky.
Český klenot
Křivoklátsko patří mezi klenoty českého přírodního dědictví. Kaňon Berounky, skály, hluboká údolí, suťoviska, lesy i stepi jsou mimořádnou hodnotou, která chrání 1800 druhů cévnatých rostlin, 84 původních druhů dřevin a 155 druhů ptáků, z nichž zde 120 i hnízdí. Žijí zde desítky ohrožených druhů, například čáp černý, mlok skvrnitý, tis červený či mochna bílá. Po sto letech se zde objevil dravec luňák červený.
Základní údaje:
 
Rozloha:
628 km2
Geografická orientace:
49° 51´ - 50° 09´ N, 13° 37´ - 14° 05´ E
Nadmořská výška:
223 m (Berounka - Hýskov) - 616 m (vrch Těchovín)

 

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
4 národní přírodní rezervace
15 přírodních rezervací
5 přírodních památek

Dále jsou v působnosti Správy CHKO Křivoklátsko národní přírodní rezervace Chlumská stráň a Pochvalovská stráň a národní přírodní památky Bilichovské údolí, Odlezelské jezero, Cikánský dolík a Vosek.

Ministerstvo už od loňského jara vyjednává s tamními radnicemi a obyvateli, aby stát co nejvíce vyhověl jejich požadavkům, aby se na rozhodování o podobě parku podílely. "Věřím, že se nám společně s obcemi podaří najít takovou podobu parku, která bude přínosem pro přírodu i místní obyvatele," uvedl po páteční schůzce Dusík. Existence národního parku podle něj znamená nejenom efektivní ochranu přírody, ale napomáhá i ekonomice místních obcí. Národní park je atraktivním cílem turistů a obce mají také lepší přístup k dotačním titulům. Podle prvního místopředsedy občanských demokratů Davida Vodrážky se ale v první řadě musí opravit stále platné ochranářské doktríny ze 70. let, které z člověka dělají nepřítele přírody. Vyhlášením nového národního parku by tak podle druhého muže ODS mohl vzniknout jen další skanzen.

Autor: © Central Bohemia Region

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.87

Anketní otázka