Vaše reklama

Návrat přírody v soukromých rezervacích

23.09.2015 - 18:22   |   Redakce: ČSOP/Dana Jakoubková

Otvírá se další šance pro soukromé rezervace! Již dvanáct let se díky veřejné sbírce Místo pro přírodu daří zachraňovat zhruba 10 hektarů cenných přírodních pozemků ročně. V těchto dnech se rozjíždí další kolo této kampaně. Ke 120 zachráněným hektarům tak, budou-li dárci i nadále sbírce nakloněni, brzy přibudou další!

Místo pro přírodu

Příroda byla k naší zemi mimořádně štědrá. Jak důležitou součástí našeho života příroda je, si často uvědomíme až v okamžiku, kdy o nějaký její kus přijdeme. Místo lesa najdeme paseku, místo louky na břehu potoka rozježděné pole a betonové koryto, místo stromů a alejí pařezy a místo krásné vyhlídky billboard. Velká část intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny není přístupná pro lidi ani pro volně žijící zvířata a rostliny.

Cílem kampaně Místo pro přírodu je výkup přírodně hodnotných pozemků či pozemků, na které je možné přírodu „navrátit“. Během předchozích let se takto podařilo vykoupit již téměř 120 hektarů pozemků na 27 lokalitách po celé České republice. Vlastníkem vykoupených pozemků je Český svaz ochránců přírody, spolek s více jak pětatřicetiletou tradicí a téměř 7.000 členů. Lokality poté přebírají do péče místní pozemkové spolky. Neboť o většinu z nich je potřeba nějak pečovat – kosit, spásat, obnovovat tůně… 

Cílem kampaně je:

  • Vykupovat ohrožené cenné přírodní lokality, kterým hrozí akutní nebezpečí (vykácení lesa, odvodnění mokřadu, rozorání květnatých luk).
  • Vykupovat pozemky, které jsou vhodné pro návrat přírody (obnovení vodních toků, výsadby biocenter a biokoridorů).
  • Zajistit těmto pozemkům vhodnou péči.
  • Propagovat myšlenku pozemkových spolků v rámci široké veřejnosti.

V povědomí lidí někdy je, že ochrana přírody rovná se zákaz vstupu. Nikoliv! Všechny vykoupené lokality jsou přístupná veřejnosti. Na řadě z nich najdete informační tabule či jednoduchá odpočívadla, byl vydán stručný turistický průvodce (ke stažení v pdf na www.mistoproprirodu.cz/ke-stazeni), pravidelně se zde konají komentované prohlídky pro veřejnost (ta nejbližší bude v sobotu 17. října v Jinošovském údolí u Vlašimi). Vlastnické právo k pozemkům je důležité pro trvalé zajištění jejich ochrany a péče.

Pomoci jejich záchraně můžete i vy! Nyní se znovu otvírá možnost přispěvkem na sbírkový účet 9999922/0800 zajistit trvalou ochranu i dalším místům. Podrobnosti o kampani i všech vykoupených lokalitách naleznete na www.mistoproprirodu.cz. Co se na lokalitách aktuálně děje můžete sledovat na facebookovém profilu Místo pro přírodu. 

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.88

Anketní otázka