Vaše reklama

Krkonošský národní park - Nová zonace

17.10.2015 - 00:01   |   Redakce: Radek Drahný/KRNAP

Autor: © KRNAP

Stav přírodního prostředí se, především ve vyšších partiích Krkonoš, zlepšil natolik, že mohla Správa KRNAP navrhnout a připravit změnu zonace Krkonošského národního parku. Výsledkem je nová zonace, která vstoupila v platnost s počátkem října. 

„Změnu zonace řešíme už od roku 2009. Je to dlouhodobý proces, kterému předcházelo několikaleté úsilí, stovky jednání, projednávání záměru se všemi dotčenými subjekty, se zástupci samospráv, podnikateli a hospodáři, vypořádání různých připomínek,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Dosavadní zonace vznikla už v roce 1991. Od té doby se ale přírodní hodnota některých částí Krkonoš, především ve vyšších polohách hor, změnila k lepšímu a bylo třeba na tuto skutečnost reagovat změnou zonace,“ dodal Hřebačka.

Rozloha I. zóny se zvýšila ze 4 502 ha na 6 984 ha a II. zóny z původních 3 417 ha na 9 836 ha. Rozloha celého Krkonošského národního parku se však nezměnila a rozšíření I. zóny bylo na úkor II. zóny. Rozšíření II. zóny pak zmenšilo původní III. zónu. Změna zonace bude mít praktický dopad pouze na návštěvníky I. zóny, kde je povolen pohyb pouze po značených cestách. 

Změny zonace 

I. zóna - do 30. 9. 2015: 4 502 ha (12,4 %) - od 1. 10. 2015: 6 984 (19,2 %)

II. zóna - do 30. 9. 2015: 3 417 ha (9,4 %) - od 1. 10. 2015: 9 836 (27,1 %)
III. zóna - do 30. 9. 2015: 28 408 ha (78,2 %) - od 1. 10. 2015: 19 507 (53,7 %)
Celkem 36 327 ha (100 %)
Ochranné pásmo 18 642 ha

Do I. zóny jsou zařazena území nejvyšší přírodovědné hodnoty s výskytem unikátních ekosystémů krkonošské arkto-alpínské tundry a pro přítomnost rostlin a živočichů s významným zastoupením endemických druhů a glaciálních reliktů. Dále I. zóna zahrnuje všechny lesy původní a lesy přírodní, geneticky vhodné porosty lesů přírodě blízkých a lesy kulturní s přírodě blízkou dřevinnou, věkovou a prostorovou skladbou. Na převážené většině území ji lemuje II. zóna, která zahrnuje pozměněné lesní porosty, svahová rašeliniště a bezlesé enklávy s květnatými horskými loukami. 

V místě, kde turistická cesta vstupuje do I. zóny, jsou umístěny sloupky s informační cedulí. Přibližně sedm desítek sloupků s cedulemii v těchto dnech strážci přemisťují na hranici nové I. zóny. Kompletní zonace je zanesena v „mateřské mapě“, kterou spravuje Správa KRNAP a z níž mohou čerpat vydavatelé různých map. 

Další informace o aktuálním dění v Krkonošském národním parku najdete na facebookovém profilu www.facebook.com/spravakrnap

Autor: © KRNAP

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.84

Anketní otázka