Vaše reklama

Cyklovýlet mosty díl 1.: Řetězový most Stádlec/Lužnice

08.08.2012 - 13:00   |   Redakce: Dana Jakoubková

Řetězový most Kukle Autor: © Dana Jakoubková/OutdoorGuide.cz

Kde najdeme nejvyšší most světa, proč je most oblíbeným místem sebevrahů, existuje ještě most přes řeku Kwai, kdy mosty pálíme a kolik je u nás mostních unikátů? Napadne vás spousta otázek, jejichž společným jmenovatelem je stavba, která významně ovlivnila dějiny lidstva. Mosty patřily vždy k tomu nejpodivuhodnějšímu, co civilizace budovaly. Inkové je považovali za tak posvátné, že každého, kdo by je poškodil, čekala smrt. Babyloňané dodnes uchvacují představivost Visutými zahradami Semiramidinými, a je trochu ironií historie, že povědomost obyvatel světa o prvních „mostních inženýrech“ nesahá většinou dále než k Římanům. Jejich mostní stavby byly na našem území dříve, než se nějaký domácí stavitel vůbec odhodlal na takový most pomyslet. V následujících dvou týdnech vám přineseme pár tipů na cyklovýlet za mosty jako drobný příspěvek v nepřeberném množství zajímavých mostních staveb u nás.
 
Tip první:

Řetězový most/Přírodní park Kukle/Bechyňsko

Zaniklá obec Podolsko u Písku dlí už padesát let na dně přehrady Orlík. Hladina Vltavy se měla v roce 1960 zavřít i nad řetězovým mostem, který 113 let sloužil dopravě na důležité obchodní cestě z Bavorska do Haliče, a přečkal bez úhony i všechny povodně, jarní ledy a války. Naštěstí bylo poté, co stát odmítl nabídku ze zahraničí na odkoupení tohoto empírového unikátu, rozhodnuto technickou památku (1959) přestěhovat. Na dva tisíce žulových kvádrů a jedenáct set ocelových táhel a řetězů bylo jako ukázka vyspělého mostního stavitelství první poloviny 19. století opětovně složeno a „zavěšeno“ v devadesáti metrech délky (celkem 157 m) nad řeku Lužnici u obce Stádlec u Opařan. Na to, o jak významnou technickou i kulturní památku jde, navíc zcela funkční, není však prezentována zrovna příkladně. Informační směrovky v již standardním evropském hnědém provedení byly osazeny zcela nedávno jen na pár místech, a když sjíždíte v serpentinách do údolí řeky po úzké rozbité silnici III. třídy (cyklotrasa č. 31), nejste si zrovna jisti správností volby. Autor publikace Technické památky zemí Visegrádské čtyřky (ČR, SR, Maďarsko a Polsko) si však jistý je minimálně v tom, že jde o významné umělecké dílo pro dějiny techniky (český stavitel mostů Bedřich Schnirch), a spolu s pražským Karlovým mostem a Kamenným mostem v Písku jej řadí mezi národní kulturní památky.

Přírodní a kulturněhistorické zajímavosti Mikroregionu Lužnice

Podstatnou část hranice území tvoří oblouk koryta řeky Lužnice a její dva přítoky Nežárka a Židova strouha. Dále jsou zde rozsáhlé lesní komplexy Kukle – Potálov a Černická obora. V oblasti rašelinišť je vyhlášena přírodní rezervace Borkovická blata, na které je vybudovaná naučná stezka. U Vlkova se nachází největší česká duna – písečný přesyp.
Ve vesnicích v okolí blat se dochovaly celky selského baroka, tzv. blatské architektury. Jedná se především o Klečaty, Komárov, Mažice, Vlastiboř a Zálší, kde byla vyhlášena v roce 1995 památková rezervace Blata.
Na území mikroregionu byly v blízkosti řeky Lužnice objeveny skupiny mohyl a žárových hrobů (lokalita Klobásná, Dobřejice, Dražičky, Želeč, Skalice), identifikovaných jako halštatská a slovanská kultura. Navíc jsou v lokalitě Svákov pozůstatky hradiště z doby halštatské.
Ze středověké architektury se dochovaly především stavby sakrální – gotické kostely v Drahově, Dráchově, Hlavatcích, Malšicích, Sudoměřicích u Bechyně a Skalici, dvě tvrze využívané dnes pro hospodářské účely – Březnice a Dráchov, a dále zříceniny rožumberského hradu Příběnice a zbytek opevnění husitského hrádku v Lomu.
Z technických památek je třeba jmenovat první elektrifikovanou trať ve střední Evropě Tábor – Bechyně, projektovanou a postavenou v roce 1903 ing. Františkem Křižíkem. Z lužnických mostů je zajímavý i železobetonový most do Bechyně, s unikátní jedno obloukovou konstrukcí z roku 1928.

Řetězový most Kukle Autor: © Dana Jakoubková/OutdoorGuide.cz

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.9

Anketní otázka