Vaše reklama

Brdy - bývalý vojenský újezd opět přístupný

07.01.2016 - 13:21   |   Redakce: Dana Jakoubková

Autor: © Dana Jakoubková

Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy a zřízení CHKO. Území se člení do 4 zón podle stupně ochrany přírody, přičemž se v nich nachází 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit.

 

 

 

S tím je spojeno několik zásadních změn:
  1. V této době  je již  postupně prováděno odstraňování označení stávajících hranic vojenského újezdu a je prováděno označování ochranných a bezpečnostních pásem zájmových prostorů
  2. Zásadní informace o území naleznete na stránkách nově vznikajícího  CHKO Brdy (od 1. ledna 2016)
  3. Využití Posádkového cvičiště Jince vojsky bude zveřejňováno na stránkách 13. dp Jince na adrese www.13dp.army.cz
  4. Platnost všech vydaných povolení ke vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu skončila dnem 31. prosince 2015 a již NEBUDOU prodlužována.
  5. Od 1. ledna 2016 je budova Újezdního úřadu Brdy pro veřejnost uzavřena

Záchytná parkoviště a vyhlídky

Na okrajích CHKO má vzniknout nejméně pět záchytných parkovišť. Jedno velkokapacitní se připravuje na okraji vesnice Obecnice nedaleko nádrže Octárna, další nástupní místa jsou plánována v Kozičíně a v Orlově. S výstavbou občerstvovacích zařízení, rozhleden, parkovišť, silničních komunikací ani lyžařských sjezdovek uvnitř CHKO se nepočítá, má však být vybudováno několik vyhlídkových míst a upraveny přístupové cesty k nim. 
Info k CHKO Brdy, zajímavosti na chráněném území a mapa jsou dostupné na webových stránkách AOPK ČR.

CHKO Brdy a turistické značení

Začátkem prosince 2015 dostali značkaři Klubu českých turistů povolení ke vstupu do vojenského újezdu, aby si území mohli projít a připravit si místa pro rozcestníky. V první fázi, na jaře 2016, by měla KČT vyznačit 40 až 50 kilometrů tras, jako první páteřní trasu od Jinců přes Padrťské rybníky na jih směrem na Míšov. Z hraničních obcí, například z Dobřívi, Skořic či Míšova, mají být navázány další větve; nejvyšší kopec Tok má být zpřístupněn až v roce 2017.
Do jara roku 2018 by měl KČT vyznačit zhruba 450 kilometrů turistických tras a nejméně tři naučné stezky, a to v oblasti dopadových ploch Tok a Jordán, dále v oblasti Padrtě, Tři trubky a Strašice. V jednání je také naučná stezka na Třemšín. Další naučnou stezku, na Klouček, připravují Vojenské lesy a statky a jednání se zřejmě povedou i o Příbramí navrhované stezce na Třemošnou. Cyklotrasy by měly být dokončeny do hlavní turistické sezony roku 2016.
Již v prvních hodinách roku 2016 byl o návštěvu dosud nepřístupných míst v nové chráněné krajinné oblasti značný zájem ze strany veřejnosti.

"Panenské" území bez signálu

Turistické mapy zatím patrně nemají přesně zakreslenou síť cest v bývalém vojenském protoru. Navíc území CHKO zahrnuje i několik rašelinišť. Pro nezkušené turisty nebo bez orientačního talentu by tedy zatím mohl být rizikovým pohyb volným terénem mimo zpevněné cesty svážnic. 
Vzhledem k tomu, že oblast prezentuje celkem velké území bez pokrytí signálem mobilních operátorů, v případě potíží by se nemusel turista dovolat. 

Chráněná území Brdy

Maloplošná zvláště chráněná území jsou mimo vojenský újezd v jižní části, v  tzv. Třemšínských Brdech - například přírodní rezervace Na Skalách, Chýnínské buky, Kokšín nebo Getsemanka s charakteristickými bučinami a jedlo-bučinami.
Evropsky významné lokality jsou vyhlášeny převážně pro vodní druhy živočichů vyžadující čistou vodu - například EVL Octárna, Niva Kotelského potoka, Ohrazenický potok, Závišínský potok, Ledný potok, Bradava a Padrťsko.
Zvláště chráněné druhy: rak kamenáč, mihule potoční, vranka obecná, čáp černý, orel mořský, kosatec sibiřský, pobřežnice jednokvětá, všivec bahenní, rosnatka okrouholistá.
Nejvýznamnějším vlastníkem pozemků je stát v podobě Vojenských lesů a statků (území vojenského újezdu) a církev (les jižní části CHKO, tzv. Třemšínských Brdech).
Na celém území CHKO Brdy platí zákaz vjezdu motorových vozidel, výjimku mohou udělit Vojenské lesy a statky ČR. Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích zůstává nezměněn, platí tedy nadále zákaz vstupu do prvního stupně ochranného pásma vodních zdrojů.
 
Mapa ke stažení níže pod fotkami.

Autor: © Dana Jakoubková

kamenné moře CHKO Brdy Autor: © ochranaprirody.cz

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.78

Anketní otázka