Vaše reklama

Asistované zážitkové akce a výpravy

13.01.2010 - 15:37   |   Redakce: Dana Jakoubková

Tento portál o pohybu a pobytu v přírodě je založený na synergickém*) přístupu a funguje jako outdoorová informační a osvětová platforma, která se nesnaží vytvořit jen další prostor pro elitní skupinu zdravých, schopných a jinak zajištěných osob, ale snaží se prolnout nenásilnou formou svět bez omezení se světem opačným.

Naše aktivity
Podpora menšinových skupin ve smyslu integrace do běžných volno-časových aktivit prostřednictvím pohybu a pobytu v přírodě, aktivace životní motivace, napomáháme k rozvoji vlastních – mnohdy netušených – možností osob, které samy o sobě o daných činnostech obvykle vzhledem k osobní situaci ani neuvažují (pohybové, mentální, zrakové, sluchové atd zdravotně omezení)
Motivační podpora skupin ovlivněných určitou formou sociálního“ vyloučení“ (rodiny s mylými dětmi, neúplné rodiny (matky/otcové samoživitelé), senioři, dětské domovy resp. osoby, které mají problém s účastí na běžných outdoorových aktivitách v důsledku důcovdu alla: …s dětmi to nejde, …nemám hlídání, … jsem už na to starý, …nemám peníze, …nemám možnosti…nestačil bych jim…)
Reálná podporu pro zkvalitnění života – podílíme se na realizaci asistovaných vzdělávacích a zážitkových akcí a výprav pro výše zmíněné osoby (lezecké kurzy pro slabozraké, asistované výlety speciálně pro danou skupinu osob na míru jejich omezení atd…),  nabízíme prostor pro zamyšlení i vyzkoušení v reálu, pro uvědomění, že být fyzicky, mentálně či sociálně omezen nemusí nutně znamenat vyloučení z možností, jaké má zdravý, finančně nebo jinak zajištěný jedinec aktivujeme
Podpora myšlenky sociálního začleňování ve smyslu generačním i v důsledku nějakého omezení resp. realizace seminářů a akcí, kde je základní ideou: „každý, bez ohledu na svůj skutečný či domnělý „handicap“ (věk, omezení zdravotní, jiné okolnosti…) bude potřebným členem týmu při dané akci, každý může vědět nebo umět to, co jiný ne, uvědomění si vlastní hodnoty a souvislostí v běžném životě a v soukolí planety.

Turistické cesty hendikepovaných osob a skupin:

Výpravy pro osoby se specifickými potřebami organizujeme na základě individuálního požadavku. Zašlete nám nezávaznou poptávku: vyberte si zemi, uveďte jaká máte omezení či zvláštní přání, kolik vás bude cestovat atd a zkonzultujeme nejvhodnější trasu či konkrétní dopravní speciál, navrhneme ideální termín, vybereme lokality a turistické trasy vhodné pro dané omezení. Zašleme Vám návrhy, nebo se sejdeme s vámi osobně a probereme možnosti. Náš průvodce/doprovod bude k dispozici pouze vám, na akci zajistí vše od A po Z , včetně objednávání v restauracích či doprovodu na zvolené turistické trase ve vybrané lokalitě

Na těchto akcích nejde o výkony. Dosáhnout vrcholu dokáže každý průměrně zdatný jedinec. Ale využít své schopnosti k radosti druhého člověka, přebrodit vlastní ambice za účelem zprostředkování vrcholného prožitku člověku staršímu, pomalejšímu nebo jinak omezenému, k tomu už je třeba „celého“ člověka.

 
Vysvětlivky: *) synergický přístup – efekt společného působení, součinnosti, který je obvykle větší  nebo kvalitativně lepší než prostý součet efektů ze samostatného působení jednotlivých prvků
Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.82

Anketní otázka